แรงบันดาลใจ หรือ Inspiration มาจากภาษาละติน Spirare ที่แปลว่า "ลมหายใจ" หากปราศจากลมหายใจ เราก็ไม่มีชีวิต แต่ถ้าชีวิตปราศจากแรงบันดาลใจ ...ลมหายใจก็ไร้ความหมาย

ข้อมูลหนังสือ

  • เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 236 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9789740215226