ไล่มาตั้งแต่อยุธยาล่มสลาย จนสร้างกรุงใหม่ที่ธนบุรีและการร่วมใจก่อร่างรัตนโกสินทร์ จากแผ่นดินต้น ถึงรัชกาลที่ ๕ เรื่องราวเล่าผ่านชีวิตตัวละครเอกชื่อ "ใหม่" ผู้เกิดพร้อม พระนครใหม่ใหม่หมอยาสมุนไพรผู้เติบใหญ่ และแก่ชราพร้อมกับพัฒนาการของบ้านเมือง ใหม่ผู้แม้ไม่สมหวัง ในความรักแต่ก็อบอุ่นด้วยน้ำใจและไอรักจากลูกหลานว่านเครือใหม่ผู้ สร้างวงศ์ตระกูลของตนให้มีหน้าตาและยศถาได้ด้วยสัตย์ซื่อและสามารถชีวิตของประเทศ คือบันทึกทุกชีวิตที่มีส่วนสรรค์สร้างประเทศนี้จากรุ่นสู่รุ่นประดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงแผ่นดิน ให้ชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวิตของประเทศ Set (2 เล่ม)
  • ผู้เขียน: วิษณุ เครืองาม
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 1000 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9789740215141-2