คนไทย มีขึ้นจากการขยายอำนาจทางการเมืองของภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท คนพูดภาษาอื่นๆ บางกลุ่มก็กลายตัวเองเป็นคนไทย
อักษรไทย คืออักษรเขมรที่ถูกทำให้ง่าย พร้อมอักขรวิธีง่ายๆ เพื่อคนที่ไม่ได้พูดภาาาไทยเป็นภาษาแม่
ความไม่ไทยของคนไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นคำอธิบายล่าสุดที่สำคัญและน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เกี่ยวกับคนไทยและอักษรไทย "ช่วยคลี่คลายความอึดอัดขัดข้องทั้งหลายที่เคยมี ให้บรรเทา เบาบางลงมากจนเกือบหมด"

ข้อมูลหนังสือ