"ออกแบบบ้านหนึ่งหลังไม่ใช่แค่การวาดผังบ้าน แต่เป็นการสร้างไลฟ์สไตล์"หากเคย สงสัยว่าทำไมจัดบ้านเท่าไรก็กลับมารกเหมือนเดิม แล้วทำอย่างไรบ้านเราถึงจะดูเป็น ระเบียบเรียบร้อยสบายตาเหมือนบ้านที่อยู่ในนิตยสาร "japan only! ญี่ปุ่นเขาจัดบ้าน กันแบบนี้ไง" จะไขข้อสงสัยที่เก็บมานานปี เผยเคล็ดลับง่ายๆ ของการออกแบบพื้นที่ จัดเก็บตามลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัเพราะบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เสมอคือบ้านที่คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการใช้งานจริงและเตรียมพื้นที่จัดเก็บไว้เพียงพอ ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยฝีมือนักออกแบบชาวญี่ปุ่นผู้ออกแบบบ้าน มาแล้วมากกว่า 100 หลัง

ข้อมูลหนังสือ