สิ้นแสงฉาน จะนำพาคุณเข้าถึง "กลางใจ" ของพม่าที่อาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสได้จากที่ใดในโลก แม้แต่ในใจกลางประเทศพม่าเอง!

ข้อมูลหนังสือ

  • สิ้นแสงฉาน (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่ 17
  • แปลจากหนังสือ: Twilight Over Burma - My Life as a Shan Princess
  • ผู้เขียน: Inge Sargent
  • ผู้แปล: มนันยา
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 300 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 17 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9789740215080-17