คำว่า ก่อการร้าย ได้รับความสนใจในสายตาสาธารณชนเป็นอย่างมากภายหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังการโจมตีที่ดูราวกับฝันร้ายแห่งยุคสมัยใหม่ กลับเกี่ยวพันลึกซึ้งกับระบบและโครงสร้างของความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) และประชาธิปไตยที่เราต่างเฝ้าฝันหา 

หนังสือเล่มนี้จะชวนมาถอดรื้อโครงสร้างของความเป็นประชาธิปไตย และวิพากษ์มายาคติของคำว่า ก่อการร้าย ผ่านเสรีภาพสมัยใหม่และกรอบคิดของความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความรับรู้และให้ความหมายต่อคำว่า ก่อการร้าย จนกระทั่งทำให้การ ก่อการร้าย เป็นส่วนหนึ่งของความน่าสะพรึงกลัวในโลกยุคปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ