"บัดนี้ ความยุติธรรมได้หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
ความจริงได้ปัดเป่าความเท็จไปเสียสิ้นแล้ว ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นบันทึกเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองไทย
และประวัติศาสตร์การฑูตในช่วงเวลาหนึ่งไว้ให้ผู้คนได้ศึกษา
ว่ากระทรวงการต่างประเทศในสมัยผมเป็นรัฐมนตรีได้ปกป้องดินแดนไทยไว้
ถ้าทำตามแถลงการณ์ร่วม จะรักษาได้ทั้งดินแดนและมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน
และเชื่อว่ากัมพูชาจะไม่ไปยื่นตีความคำพิพากษาศาลโลก
แม้จะมีคนบางกลุ่มบิดเบือนทำเรื่องขาวให้เป็นเรื่องดำ
ใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเท็จเพื่อหวังผลทางการเมือง
แต่ความเท็จและมายาคติก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความจริง
เมื่อใดที่ท่านเป็นมิตรกับความจริงและเป็นศัตรูกับความเท็จ
ความจริงจะปกป้องและทำให้ท่านเป็นอิสระ
The truth shall set you free!!!"

นพดล ปัทมะ

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์เขาพระวิหาร"
  • ผู้เขียน: นพดล ปัทมะ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9789740214755