ในเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งเป็น "สยามมกุฏราชกุมาร" พระองค์มิได้มีตำแหน่งทางการทหารที่สำคัญ อีกทั้งยังมิได้ทรงพระศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารมาโดยตรง ต่อมา เมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติ อันเป็นยุคสมัยที่ประเทศทั่วโลกต่างมีกษัตริย์ที่เป็น "นักรบ" มีความสามารถปรีชาด้านการศึกสงคราม และเป็นยุคสมัยที่เหล่าชายชาติทหารต้องการ "ผู้นำ" ที่เป็น "ทหาร" พระองค์จึงจำเป็นต้องปรับพระองค์เพื่อเสริมสร้างภาพ "การทหาร" และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อนำทหารมาอยู่ฝ่ายพระองค์

การแต่งตั้งโยกย้ายคนสนิท การเสริมสร้างกำลังกองทัพส่วนพระองค์ อาทิ เสือป่า กรมทหารรักษาวัง ล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายที่พระองค์พยายามดึงอำนาจกองทัพมาทั้งสิ้น แต่ไม่หนทางไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะ "พระราชอำนาจ" ทางการทหารทั้งหมดกลับไปตกอยู่ในพระเชษฐาและพระอนุชาในพระองค์

ข้อมูลหนังสือ

  • การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6
  • ผู้เขียน: เทพ บุญตานนท์
  • สำนักพิมพ์: ศิลปะวัฒนธรรม
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9789740214731