เหตุบ้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ภาพความทรงจำ ทุกเหตุการณ์ที่สำคัญ ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในหนังสือ มติชนบันทึกประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ เพื่อให้นักอ่านทุกคนได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาและพร้อมที่จะก้าวเผชิญต่อเหตุการณ์ในปีข้างหน้า 

๓๖๕ วันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างพบเจอเหตุการณ์และเรื่องราวมากมายในแต่ละวันจนทำให้เราอาจหลงลืมเหตุการณ์สำคัญบางอย่างไป และด้วยเหตุนี้ ศูนย์ข้อมูลมติชน จึงได้ทำการคัดสรร รวบรวม ข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญในแต่ละเดือน โดยให้รายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมรูปภาพจากเหตุการณ์จริง นอกจากนี้ยังมี ดัชนีข่าวท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าข่าวได้ง่าย เห็นภาพรวมลำดับเหตุการณ์ในแต่ละด้าน ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ บุคคลสำคัญ วงการบันเทิง และต่างประเทศ 

หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ ความเคลื่อนไหวในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างแดน และทุกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ล้วนได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วในมือของผู้อ่าน

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ เดินทางเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งแสดงถึงการตอยรับด้วยดีเสมอมา สำหรับปีนี้มีการปรับปรุงดัชนีสืบค้นให้เหมาะกับระบบของห้องสมุด มีกาอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวทุกข่าวอย่างชัดเจน มีการเพิ่มภาพประกอบ และการยก "วรรคทอง" หรือ "โค้ด" มาแทรกให้เกิดความน่าสนใจในการอ่านมากขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • มติชนบันทึกประเทศไทย ปี ๒๕๕๘
  • ผู้เขียน: ศูนย์ข้อมูลมติชน
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 504 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2559
  • ISBN: 9789740214670