ข้อมูลหนังสือ

  • ชายผู้เขียนหนังสือได้ไม่เกินเจ็ดหน้า
  • ผู้เขียน: พิชา รัตนานคร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2559
  • ISBN: 9789740214649