ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นยุคสมัยที่ชาติตะวันตกได้รุก ไล่ ล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหนัก ประเทศเพื่อนบ้านของสยามถูกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสบุกยึด ทำให้สยามต้องงัดกลยุทธ์ในการต่อกรกับมหาอำนาจตะวันตกดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างแยบยลโดยการส่งพระราชโอรสกลุ่มหนึ่งไปศึกษาเล่าเรียนที่ยุโรป เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสยามประเทศให้ทัดเทียมตะวันตกให้จงได้ หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงพระประวัติของเจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง แต่ละพระองค์ที่ทรงมีพระภารกิจกอบกู้ และอภิวัฒน์จากดินแดนที่ชาวตะวันตกเรียกว่าล่าหลัง มาสู่ดินแดน "ศิวิไลซ์"

ข้อมูลหนังสือ