เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของชาวญี่ปุ่น 30 คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ Murakami Haruki จากเจ้าของร้านแจ๊สสู่นักเขียนนวนิยาย Best Seller, Miyazaki Hayao ผู้สะกดคนให้ลืมโลกด้วยแอนิเมชั่น, Yamakawa Saki ผู้ก่อตั้ง Crazy Wedding ด้วยแนวคิด “Crazy”, Kuroyanagi Tetsuko นางสาว “โต๊ะโตะจัง” ผู้โดนปฏิเสธมาเกือบครึ่งชีวิต เป็นต้น

หนังสือที่จะทำให้เรารู้ว่า ไม่มีฝันไหนใหญ่เกิน หากเรารัก พร้อมจุดพลังให้เรากล้าลงมือทำฝันใหญ่ด้วย "ก้าวเล็กๆ" ที่ "กล้าเดิน"

ข้อมูลหนังสือ

  • Slow Success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆ
  • ผู้เขียน: เกตุวดี, วสุ Marumura
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9789740214595