ปัจจุบันการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์สื่อสาร นอกจากจะทำให้วิถีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามไปด้วย เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในวิถีชีวิต 

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกออนไลน์ และเจาะลึกเบื้องหลังเว็บไซต์ดัง เพจยอดฮิตของไทยไว้อย่างครบครัน ทั้งเรื่องราวความบันเทิง ดารา ดาวดัง กีฬา สัตว์เลี้ยง สุขภาพ ช็อปปิ้ง อาหาร ท่องเที่ยว ฯลฯ นอกจากเพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตใหม่แล้ว ที่สำคัญคือการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไว้เพื่อให้เท่าทันกับคลื่นยุคใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา

ข้อมูลหนังสือ