แม้ว่าบางความเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งความผิดหวังหรือหยาดน้ำตา 
แต่ไม่ว่าอย่างไรเราควรจะต้องยอมรับกับความจริงที่เป็นอยู่ 
และอย่าลืมอีกหนึ่งความจริงที่หลงเหลืออยู่ก็คือ 
ในทุกจุดสิ้นสุดมักมาพร้อมกับ “จุดเริ่มต้น” ของอีกสิ่งหนึ่ง

“การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือ การเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ” ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 25 ของ “หนุ่มเมืองจันท์” 
ในเล่มนี้เขามาพร้อมกับแง่มุมคิด แรงบันดาลใจที่ชวนให้เราพร้อมจะก้าวเดินอีกครั้ง 
แม้ในวันที่ต้องผิดหวัง หรือเจอกับจุดสิ้นสุดก็ตาม
มองความเปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม

ข้อมูลหนังสือ

  • การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือ การเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9789740214489