ศึกษาสถานการณ์ เบื้องหลัง และปัจจัยที่รายล้อมไอซิส กลุ่มก่อการร้ายที่อันตรายที่สุดในขณะนี้ ว่าเหตุใดจึงก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ประสบความเร็จมากที่สุดจนทั้งโลกต้องหาทางหยุดยั้ง

ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประมวลออกมาเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับไอซิสอย่างเป็นกลางที่สุด เน้นข้อเท็จจริงและปัจจัยปัญหาทุกด้าน ตั้งแต่วัฒนธรรมการเมืองของคนท้องถิ่น ธุรกิจใต้ดินและยุทธศาสตร์กลุ่มติดอาวุธ ปัญหาการแข่งขั้นทางอำนาจระหว่างชาติในภูมิภาค ตลอดจนความพลั้งพลาดของสหรัฐกับปฏิบัติการในตะวันออกลาง 

ออกมาเป็นงานศึกษาที่จะเผยให้เราได้รู้ว่า จริงๆ แล้ว ไอซิสคืออะไรและอะไรคือปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มนี้ 

ข้อมูลหนังสือ