ชาวโรฮิงญา เป็นใคร มาจากไหน และอย่างไร? คำถามนี้คงจะเกิดขึ้นมากมายในโลก Social Network ในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมา นำมาสู่การเขียนประวัติศาสตร์ชาวโรฮิงญาอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ แต่ประเด็นดังกล่าวก็ยังไม่ยุติและครอบคลุมสารัตถะตัวตนชาวโรฮิงญามากนัก

ผศ.ดุลยภาค ปรีชารัชช เป็นผู้ที่คลุกคลีกับประเด็นพม่าใหม่(เมียนมาร์)อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปี ทำให้รวบรวมประเด็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นกลางที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาที่ไปของชาวโรฮิงญา ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างชาวโรฮิงญากับชาวพม่าแท้ จนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด และท้ายที่สุดนำมาซึ่งการไร้ชาติ ไร้รัฐ และไร้แผ่นดินของชาวโรฮิงญา

ข้อมูลหนังสือ

  • โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง
  • ผู้เขียน: ผศ. ดุลยภาค ปรีชารัชช
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 152 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9789740214373