อนุสรณ์ ติปยานนท์ คงอยากเปรียบเทียบอะไรบางอย่างในสังคมไทย ว่าตอนนี้สังคมไทยเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยิ่งโลกสังคมออนไลน์นับวันยิ่งก้าวไกล ขบวนการล่าแม่มดก็จะออกมาปรากฏตัวอีกเมื่อไรก็ไม่สามารถคาดเดาได้อีก จึงเขียนบทความจำนวน 17 ตอนเรื่อง “ล่าแม่มด ประวัติศาสตร์ทำลายล้างเพศหญิง” ในคอลัมน์ท่าอากาศยานต่างความคิด มติชนสุดสัปดาห์ แล้วเขียนเพิ่มอีก 1 ตอน สำหรับการพิมพ์รวมเล่มในครั้งนี้

อนุสรณ์พาเราย้อนไปในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในช่วงศตวรรษที่ 15-18 ว่าเหตุการณ์การล่าแม่มดในอดีต มีที่มาที่ไปอย่างไร รวมทั้งบริบทรายล้อมกับเหตุการณ์ล่าแม่มด มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ทั้งเรื่องเพศ ศาสนา วิทยาการ ฯลฯ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ดังกล่าว

แล้วจะรู้ว่า “ล่าแม่มด” นั้น เป็น “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ มนุษย์ทำต่อมนุษย์ด้วยกัน

ข้อมูลหนังสือ