ไขปริศนาการตามหา "ฮิกส์โบซอน" อนุภาคพระเจ้าที่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายในการทำความเข้าใจพื้นฐานของจักรวาล  เริ่มตั้งแต่จริงๆ แล้วมันคือะไร? สำคัญอย่างไร? ทำไมถึงต้องค้นหา? เมื่อพบแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

พบกับความอัศจรรย์จากความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์นับพันคน ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาอนุภาคที่เล็กยิ่งกว่าอะตอม ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยวิธีการปกติ งัดกลวิธีต่างๆ ผสานสติปัญญาลึกล้ำเพื่อไขความลับขั้นพื้นฐานที่สุดของสรรพสิ่ง ทั้งหมดนั้นไม่ใช่หวังเพียงเพื่อจะมีเทคโนโลยีอันก้าวหน้าใหม่ๆ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพื่อเข้าใจและสัมผัสกับความงดงามของจักรวาลที่เราอยู่ให้ดียิ่งขื้น

ข้อมูลหนังสือ