27 เรื่องเล่าตรึงใจ เพื่อทบทวน-พิจารณาทุกย่างก้าวของชีวิต

ผลงานคัดสรรของ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ปราชญ์เมธีทางพระพุทธศาสนาของไทย รวบรวมเรื่องเล่าที่แฝงนัยระหว่างบรรทัดอย่างละ ๙ เรื่องจากพุทธ เต๋า-ขงจื๊อ และเซ็น

เป็นเรื่องอ่านง่าย เล่าสั้นๆ จบในตอน อ่านครั้งแรกให้ความหมายหนึ่ง ครั้งที่สองอาจเป็นอีกความหมาย ครั้งที่สามอาจพบรายละเอียดเล็กๆ ที่ไม่ทันได้สังเกต หากท่านต้องการความหมายที่ลึกซึ้ง จึงต้องทบทวนและลองนำเอาไปใช้ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

ข้อมูลหนังสือ