จากเด็กริม “แม่กลอง” มาเป็น ข้าราชการมหาดไทย ใน “พระนคร”

ในชีวประวัติของ พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ)

ฉายภาพให้เห็นถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัด มีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก เข้ารับราชการจนหนุนนำให้เป็น นักปกครอง แห่งกระทรวงมหาดไทย ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้รู้ว่าข้าราชการในยุคนั้นทำงานกันอย่างไร เห็นกลวิธีในการปกครองบ้านเมืองให้สมกับประโยคที่ว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รวมทั้งชีวิตของท่านที่เปรียบได้กับน้ำขึ้นน้ำลง

ข้อมูลหนังสือ

  • นายทองมหาดเล็ก
  • ผู้เขียน: ธงทอง จันทรางศุ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558
  • ISBN: 9789740213864