รวม 20 คำถามสำคัญสาขาชีววิทยาที่มักถามกันเป็นประจำ ตอบข้อกังขาต่างๆ อย่างง่ายๆ โดยไม่ตกหล่นในรายละเอียดใดๆ ตั้งแต่เรื่อง “ชีวิตคืออะไร” และ “ชีวิตเริ่มขึ้นได้อย่างไร” ไปจนถึง “เรามีศีลธรรมได้อย่างไร” และ “พระเจ้ามีจริงหรือไม่” ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ชี้แจงเรื่องราวที่เรามักเข้าใจกันผิดๆ อย่างความฉลาดเป็นเรื่องพันธุกรรม หรือความเชื่อที่ว่าเราสามารถโคลนมนุษย์อีกคนจขึ้นมาได้ แล้วเราจะเข้าใจหลักการของ "วิวัฒนาการ" ว่าเหตุใดจึงเป็นหนึ่งในความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ

  • 20 คำถามสำคัญทางวิวัฒนาการ
  • แปลจากหนังสือ: The Big Questions: Evolution
  • ผู้เขียน: Francisco J. Ayala
  • ผู้แปล: ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2558
  • ISBN: 9789740213819