"สงครามเย็นในแดนโสม วิกฤตที่ยังไม่สิ้น" เป็นการรวมบทวิเคราะห์นี้จากคอลัมน์ “วิกฤตศตวรรษที่ 21” ใน “มติชนสุดสัปดาห์” ของอนุช อาภาภิรม ที่จะทำให้เรารู้จักเกาหลีในหลากมิติ โดยเล่าตั้งแต่การเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี ภูมิศาสตร์ รกรากและถิ่นฐาน ตลอดจนความขัดแย้งในปัจจุบันซึ่งซับซ้อนและเต็มไปด้วยความสูญเสียนานัปการ

ข้อมูลหนังสือ

  • สงครามเย็นในแดนโสม วิกฤตที่ยังไม่สิ้น
  • ผู้เขียน: อนุช อาภาภิรม
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9789740213727