ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ “ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ” นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ที่มีผลงานและประสบการณ์การบริหารงานสื่อสารระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศมากว่า 25 ปี วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้น่าสนใจ มั่นคง และมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแนะเคล็ดลับวิธี “การสื่อสาร” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสนอทิศทางในอนาคต แบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คนจดจำ สร้าง และตอกย้ำให้แบรนด์นั้น “ฮิต” และ “ติดตลาด” พร้อมก้าวเข้าสู่หัวใจของลูกค้าอย่างมั่นคง

ข้อมูลหนังสือ

  • Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด
  • ผู้เขียน: ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9789740213697