นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนนักประวัติศาสตร์ทั่วไป ข้อที่ไม่เหมือนใครอันเด่นชัดประการหนึ่งคือ ความผูกพันและพันธะที่เขามีต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในวิชาประวัติศาสตร์นั้น ไม่ได้การรับรองและกระตุ้นให้งอกเงยเติบใหญ่จากชุมชนวิชาการ และสถาบันทางวิชาการเป็นสำคัญ

ข้อมูลหนังสือ

  • กรุงแตก, พระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทย
  • ผู้เขียน: นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 260 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 11 — ธันวาคม 2557
  • ISBN: 9789740213642