หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมและบันเทิงไทยเป็นหลัก ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้วิพากษ์วิจารณ์ และวิเคราะห์สังคมไทยผ่านงานวรรณกรรม เพลง และหนังไทยด้วยกลวิธีการเขียนที่เรียบง่าย แต่นุ่มลึก ตามสไตล์ที่เรารู้จักอาจารย์นิธิเป็นอย่างดี ชนชั้นกลไกทางสังคม กลวิธีการเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแต่แอบแฝงนัยยะของการครอบงำสังคม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจารย์นิธิได้เติมใส่ไว้ในเล่มแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • โขน, คาราบาว, น้ำเน่าและหนังไทย
  • ผู้เขียน: นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ธันวาคม 2557
  • ISBN: 9789740213611