แนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนอย่างรอบด้าน ได้แก่ จุดเด่นของอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์จีน คำลักษณนาม สุภาษิต สำนวน สำนวนทายปริศนา 10 คำนามจีนที่ทรงอิทธิพล บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ศิลปะเพลงละครโบราณของจีน บทความอันงดงามของยอดนักประพันธ์จีน ภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต ความท้าทายที่ชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาจีนต้องเผชิญ รวมเรื่องขำขันของชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีน

ข้อมูลหนังสือ