พลิกประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหม เส้นทางหล่อหลอมอารยธรรมใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการรวบรวมหลักฐานลายลักษณ์อักษรชั้นต้นอย่างละเอียดและครอบคลุมที่สุด รวมถึงหลักฐานใหม่ทั้งใบเสร็จ บัญชีสิ่งของ ยันตั๋วจำนำ มาประกอบสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ ที่ให้ภาพสังคมในอดีตอันมีชีวิตชีวาของผู้คนทั่วไปที่หาได้ยาก เนื่องจากไม่ผ่านการปรุงแต่งแบบประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยราชสำนักหรือชนชั้นนำ

สิ่งที่ วาเลอรี แฮนเซน ค้นพบชี้ว่า เส้นทางสายไหมไม่เคยเป็นเส้นทางการค้า รื้อความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าเส้นทางสายนี้เชื่อมต่อกรุงโรมเข้ากับจีนโบราณตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์ศักราช และยังชี้ว่าเส้นทางสายนี้ไม่เคยมีการเดินทางเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่เคยมีกองคาราวานพ่อค้าเดินทางเพื่อค้าขายระยะไกล

กลับกัน เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางแห่งศรัทธา ความรู้ และวัฒนธรรม ของโลกยุคโบราณ สิ่งที่ผู้อพยพลี้ภัยสงครามนำติดตัวไปด้วยเมื่อย้ายถิ่นฐานคือความเชื่อ เทคโนโลยี ตัวอักษร นอกเหนือจากผู้อพยพ กลุ่มคนอีกกลุ่มที่ใช้เส้นทางสายนี้ก็คือนักบวชที่ออกจาริกเพื่อเติมเต็มศรัทธา จนเป็นที่มาของตำนานไซอิ๋ว ส่วนคนกลุ่มสุดท้ายที่ใช้เส้นทางสายนี้ก็คือคณะทูตที่เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ

ข้อค้นพบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของเส้นทางสายไหมในฐานะเส้นทางที่หล่อหลอมอารยธรรม เต็มไปด้วยความทรงจำของโลกยุคโบราณที่ในปัจจุบันได้สาบสูญไปหมดสิ้นแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • พลิกประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหม
  • ผู้เขียน: VALERIE HANSEN
  • ผู้แปล: นงนุช สิงหเดชะ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 392 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2557
  • ISBN: 9789740212973