"หมวดเอาต์ลอว์" หมวดทหารราบสหรัฐฯ สุดแกร่ง
ได้รับคำสั่งให้กวาดล้างข้าศึกเครือข่ายผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน
สมรภูมิอันตรายที่สุดในโลก ข้าศึกเชี่ยวชาญพื้นที่และการยุทธ์
พวกเขาต้องรบเปิดเผย เผชิญหน้าทุกสิ่งที่ศัตรูจะโปรยปรายมาให้
อดทนท้าความตายเพื่อให้ภารกิจลุล่วง และเหนืออื่นใดเพื่อรักษาชีวิต
ของพี่น้องทหารในหมวด กอดคอกันฟันฝ่าอันตรายทุกชนิดไม่คิดทิ้งพวกพ้อง
นี่คือวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าที่น้อยครั้งจะได้รับการกล่าวถึง หรือจารึกไว้

ข้อมูลหนังสือ