พบหลากเรื่องราวเกี่ยวกับ “จักรยาน” 
ในแง่มุม “ธุรกิจ” สร้างเม็ดเงินนับพันล้าน!
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลครบทุกเรื่องสำหรับนักปั่นและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูล 
อาทิ ร้านขายจักรยาน อุปกรณ์เสริม ร้านซ่อม แหล่งขายรายใหญ่ทั้งปลีก-ส่ง
แฟชั่นจักรยาน ร้านกินดื่มนั่งเล่นอันเป็นจุดพักของนักปั่น
ทั้งเสนอแนวคิดแนวทางในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ 
ช่องทางในการค้าขายกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ 
ช่วยสร้างรายได้งามสำหรับเจ้าของกิจการ
เป็นเรื่องราวที่ผู้รักจักรยานทุกคนอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

ข้อมูลหนังสือ