ชีวิตข้าราชการมหาดไทย ในยุคสิ้นสุดสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อัตชีวประวัติของพระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖- รัชกาลที่ ๗ โดย ไต่เต้าจากอักษรเลข (เลขา) จนมาเป็นนายอำเภอและเจ้าเมืองชลบุรี, ชุมพร, อุทัยธานี ซึ่งบันทึกเล่มนี้เป็นบันทึกที่สำคัญเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของประเLสไทยในช่วงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทีเดียว ทำให้เห็นว่าข้าราชการมหาดไทยในยุคนั้นทำงานกันอย่างไร พร้อมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายบางพระองค์ ที่พระยาสัจจาภิรมย์ได้ทำงานด้วย

ข้อมูลหนังสือ