เนื้อเรื่อง : เป็นเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องสั้นทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์


เรื่องสั้นทั่วไป

เครื่องแบบใหม่ ของ สองขา : กล่าวถึงการค้นพบว่า “พระ” ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเช่นกัน

เหตุการณ์การจับกุม สันติภาพ ไม่เศร้า : กล่าวถึงการจับกุมนายสันติภาพโดยนายสงคราม มีเนื้อหาเปรียบเทียบสังคม

โรงเรียนที่ไม่มีเสาธง : เป็นเรื่องสั้นเสียดเย้ยระบบการศึกษาไทย

หน้ากาก บิน ลาเดน : กล่าวถึงสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม ถึงการกล่าวถึงบุรุษผู้หนึ่งคือบิน ลาเดน

โกหก : เป็นเรื่องสั้นที่ล้อเลียนการตั้งชื่อของตัวละคร มีเนื้อหากล่าวถึงชนชั้นล่าง

คาเฟ่ดั๊ชให้ดี : เป็นเรื่องสั้นกึ่งนามธรรม บรรยายเนื้อหาให้ผู้อ่านตีความ


เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์

ทรงจำ : เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แนวความรัก มีเนื้อหาแนบสืบสวนสอบสวน

เด็กพิเศษ : กล่าวถึงการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นออทิสติก

เงียบงันกัมปนาท : กล่าวถึงชีวิตที่ผูกพันอยู่กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์


กวีนิพนธ์

บทอัศจรรย์ : บรรยายภาพอีโรติกของชาวบ้าน

ข่ายคลื่น : บรรยายสายลมธรรมชาติ อันเปรียบได้กับธรรมชาติของคน

เด็กชายในหมู่บ้านที่ผู้คนกลายเป็นฝูงแพะ : บรรยายกลิ่นอายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก้อนเมฆ : บรรยายธรรมชาติกับความรักความสามัคคีของมนุษย์

ข้อมูลหนังสือ