รวมคำคมคัดสรรจากฝีมือนักเขียนและกวีแถวหน้าของไทย - เรืองรอง รุ่งรัศมี ผู้เคยฝากผลงานอันประทับใจ

อย่างเช่น “เดียวดายใต้เงาจันทร์ โก้วเล้งรำพัน” และ “รวยรินกลิ่นชา”

"คำส่องใจ" เป็นหนังสือรวบรวบคำคมสะท้อนมุมมองความคิด นำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาจีน แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่หลากหลาย

และให้แง่คิดต่อการดำรงชีวิต เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย อาทิ ความรัก กำลังใจ การพัฒนาตน การคบคน และชีวิตและมุมมอง

ข้อมูลหนังสือ