คุณจะตัดสินใจอย่างไร เมื่อจู่ๆ ก็พบความจริงว่า กิจกรรม "ช่วยโลก" ที่เราตั้งหน้าตั้งตากระทำกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงอย่างที่เราคาดฝัน "แน่ใจหรือว่าช่วยโลก?" คือหนังสือที่ท้าทายมโนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดเผยข้อมูลจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมรักโลกทั้งหลาย ทั้งการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ลดพลังงาน การกระจายตัวไปตั้งรกรากแถบชนบท ฯลฯ ที่กลายมาเป็นตัวจุดปัญหาให้ยิ่งเลวร้ายหนักขึ้น นี่คือหนังสือสำหรับเราทุกคนบนโลกใบนี้

ข้อมูลหนังสือ