สัมภาษณ์ 8 สุดยอดนักฟิสิกส์ ร่วมประชันความคิดและพิสูจน์ทฤษฎีควอนตัม วิญญาณในอะตอม เป็นหนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์นักฟิสิกส์ 8 คนในรายการของช่อง BBC Radio 3 แต่ละคนพูดถึงมุมมองของตัวเองที่มีต่อทฤษฎีควอนตัม ทั้งสนับสนุนและโต้แย้ง ผู้อ่านจึงจะได้รู้แนวคิดหลากหลายซึ่งอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน

อาแลง อาสเป ผู้ทำการทดลองเพื่อทดสอบอสมการของเบลล์และพิสูจน์ว่าแนวคิดตัวแปรของไอน์สไตน์ไม่ถูกต้อง

จอห์น เบลล์ ผู้คิดค้นอสมการสำหรับทดสอบพื้นฐานเชิงหลักการของทฤษฎีควอนตัม

จอห์น วีเลอร์ ผู้สร้างกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับหน้าที่หลักของผู้สังเกตในกลศาสตร์ควอนตัม

รูดอล์ฟ เพิร์ลส์ ผู้ศึกษากลศาสตร์ควอนตัม และสนับสนุน “การตีความหมายแบบโคเปนเฮเกน” อย่างเต็มตัว

เดวิด ดอยทช์ ผู้สนใจในรากฐานของกลศาสตร์ควอนตัมและสนับสนุนการตีความแบบพหุภพ

จอห์น เทย์เลอร์ ผู้ต่อต้านแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัมแบบหลุดโลก และสนับสนุนการตีความเชิงสถิติ

เดวิด โบห์ม แกนนำกลุ่มแนวคิดตัวแปรซ่อน และคิดค้นทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมแบบไม่จำกัดบริเวณโดยอาศัย “ศักย์ควอนตัม”

แบซิล ฮีลีย์ ผู้สร้างทฤษฎีที่เข้ากันได้กับความเป็นจริงตาม “สามัญสำนึก” ในเรื่อง “ศักย์ควอนตัม”

ข้อมูลหนังสือ