ถ้าเป็นหนี้ 90,000 ล้านบาท เราคงหมดกำลังใจและคิดว่า "ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว" แต่ ศุภชัย เจียรวนนท์ พลิกมุมคิดใหม่ ไม่ใช่ "ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว" แต่เรา "ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว" ต่างหาก ด้วยมุมคิดที่แตกต่างนี้เอง ได้กลายเป็น "อิฐก้อนแรก" ของอาณาจักร "ทรู"

ในสถานการณ์เดียวกัน บางคนเลือกที่จะสู้ บางคนหนี บางคนท้อถอย บางคนเปี่ยมด้วยกำลังใจ "มุมคิด" ที่แตกต่างทำให้คนเลือกทางเดินชีวิตแตกต่างกัน "พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน" เป็นหนังสือที่ลงอารมและอารมณ์ขัน สร้างมุมคิดและรอยยิ้มที่มุมปากกับกรณีศึกษาเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ตามสไตล์ "หนุ่มเมืองจันท์"

ข้อมูลหนังสือ

  • พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 11 — มิถุนายน 2556
  • ISBN: 9789740211693