เนิร์ด-ชิ่ง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา คือสารคดีบอกเล่าเรื่อง "ชีวิต" ของคนแก่ในต่างแดน (ซิดนีย์) จากปลายปากกาและสายตาของ "หนุ่มเนิร์ด" บัณฑิต เทียนรัตน์ เขาใช้เวลาที่เนิร์ดซิ่งโฮมกับการเป็น "ผู้ช่วยพยาบาล" ณ ที่แห่งนั้นรวม 3 ปีเต็ม เป็น 3 ปีที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิต ไปจนถึงการได้เรียนรู้สัจธรรมเรื่องการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย หรือที่เรียกว่า "เลือดเนื้อและอารมณ์" ของมนุษย์ อมยิ้ม ไปกับความน่ารัก-น่าหยิก ของคนชรา อิน ไปกับความรักไร้เงื่อนไข ของปู่-ย่าอัลไซเมอร์ เศร้า-ซึ้ง ไปกับวงจรชีวิต “กิน-ขี้-ปี้-นอน” VS. “เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย” ครุ่นคิด ไปกับการรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่ถาโถมสังคมไทย... หนังสือเล่มนี้อาสา เปิดบานประตูเนิร์สซิ่งโฮม ในต่างแดน... สแกนชีวิต “ผู้ช่วยพยาบาล” ในสถานบริบาลคนชรา วัยใกล้ลาโลก “บัณฑิต เทียนรัตน์” พร้อมจาระไนทุกแง่มุมชีวิต ของเหล่ามนุษย์วัยทองที่ต่างต้องเผชิญกับสภาวะของ “ความเจ็บ-ความตาย” และความ “คงอยู่อย่างเสื่อมถอย” ของเลือดเนื้อและอารมณ์ พร้อมส่งเสียงดังๆ กลับมายังเมืองไทยว่า ถึงเวลาหรือยัง? ที่พ่อแม่ และปู่ย่า-ตายาย ของเรา (และตัวเราในอนาคต) ควรมี “ทางเลือก” ให้แก่ชีวิตยามบั้นปลาย ว่าใครจะดูแล...(สวัสดิการรัฐ? เอกชน? ครอบครัว?) และท่านเหล่านั้น จะลาโลกอย่างสงบ-สง่างาม ได้อย่างไร!!

ข้อมูลหนังสือ

  • เนิร์ด-ชิ่ง-โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชาน-ชรา
  • ผู้เขียน: บัณฑิต เทียนรัตน์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2556
  • ISBN: 9789740211549