พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ปรับปรุงใหม่)
ประวัติต้นราชสกุลต่างๆ ในราชวงศ์จักรี
รวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจของเจ้านาย ที่เป็นต้นราชสกุลต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์หลายราชสกุล อาทิ กิติยากร ณ อยุธยา, เทวกุล ณ อยุธยา, นพวงศ์ ณ อยุธยา, โสณกุล ณ อยุธยา เป็นต้นรวมทั้งอ่านเรื่องราว สายสัมพันธ์ทางการอภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์หรือเสกสมรสในพระบรมวงศานุวงศ์กับกุลสตรีในราชสกุลหรือสกุลของสามัญชน

ข้อมูลหนังสือ

  • พระญาติ ราชสกุล กรุงรัตนโกสินทร์
  • ผู้เขียน: เล็ก พงษ์สมัครไทย
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2556
  • ISBN: 9789740211310