หนังสือเล่มนี้จะฉีกภาพคลีโอพัตราแบบเดิม คลีโอพัตราเป็นที่รู้จักในฐานะราชินีโฉมงามผู้อื้อฉาว พระนางมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับยอดบุรุษของโรมันถึงสองคน แต่กามารมณ์เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้พระนางคลีโอพัตราปกครองอียิปต์ได้ถึง 22 ปี สเตซี่ ชิฟฟ์จะกระเทาะเปลืองแห่งมายาคติที่พยายามวาดภาพพระนางคลีโอพัตราในสำนึกของคนรุ่นหลัง ด้วยหลักฐานและบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ชิฟฟ์จะพิสูจน์ให้เห็นว่าคลีโอพัตราไม่ใช่หญิงแพศยา แต่เป็นผู้นำที่เก่งกล้าสามารถเยี่ยงบุรุษ

ข้อมูลหนังสือ

  • คลีโอพัตรา มหารานีแห่งอียิปต์
  • ผู้เขียน: Stacy Schiff
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 484 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2556
  • ISBN: 9789740211181