ข้อมูลหนังสือ

  • พ่อแม่หมายเลข 1 (Number 1 Dad & Mom)
  • ผู้เขียน: ปิ่นโต
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2556
  • ISBN: 9789740211174