นี่คือหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีสตริงที่มีเนื้อหาครบถ้วนและเข้าใจง่ายที่สุดเล่มหนึ่ง ผู้อ่านจะได้พบคำอธิบายเรื่องซูเปอร์สตริง มิติอวกาศที่ซ่อนอยู่ และการค้นหาทฤษฎีเอกภาพ ผู้เขียนใช้ตัวอย่างมากมายจากชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเครื่องเล่นในสวนสนุกไปจนถึงมดบนสายยางรดน้ำต้นไม้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพความจริงอันงดงาม แต่แปลกพิสดารที่ฟิสิกส์สมัยใหม่เผยให้เห็น

หนังสือเล่มนี้มีพลังในการอธิบายความรู้และอ่านเพลินอย่างยิ่งสำหรับหนังสือแนวนี้ เหมือนผู้อ่านได้ท่องไปในโลกฟิสิกส์สมัยใหม่ ช่วยให้เข้าใจการทำงานของเอกภพมากขึ้น

ข้อมูลหนังสือ