ถ้า “ชีวิต” มีเพื่อนชื่อ “ปัญหา” “ความคิด” ก็มีเพื่อนชื่อ “ข้อจำกัด” ไม่เคยมีการแก้ปัญหาหรือความคิดสร้างสรรค์ใดที่ไม่มี “กรอบ” เพียงแต่ “กรอบ” ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนเป็นเส้นหนาทึบเหมือน “กำแพง” บางคนเป็นเส้นบางๆ แต่ “กรอบ” ที่ดีที่ทำให้ “ชีวิต” มีความสุข และ “ความคิดสร้างสรรค์” เติบโต คือ “กรอบ” ที่ไม่มีเส้น มีอาณาเขตแบบประมาณการ เพื่อให้จินตนาการได้วิ่งเล่น เมื่อ “กระบี่” อยู่ที่ใจ “กรอบ” ก็ไร้เส้น

ข้อมูลหนังสือ

  • กรอบที่ไม่มีเส้น
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤษภาคม 2556
  • ISBN: 9789740210955