ตามตำนานกล่าวว่า...แมวเป็นสัตว์ดื้อรั้น ปฏิเสธคำสอนและไม่ศรัทธาต่อพระพุทธองค์ ทำให้มันไม่ได้รับพรอันประเสริฐ ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน แต่ทว่า "วาสนา" แมวน้อยของศิลปินผู้ยากจน กลับประพฤติตรงข้ามกับที่กล่าวมาก เจ้าแมวน้อยเฝ้าเพียรสวดมนต์ ภาวนา และภักดีต่อผู้เป็นนายจนกระทั่งความปรารถนาสุดท้ายของมันบรรลุผลด้วยจิตอันเมตตาของผู้เป็นนาย

แมวน้อยอยากนิพพาน เรื่องราวของแมวน้อยที่ทำให้ชีวิตของศิลปินยากจนเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นนิทานอมตะตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930 และแปลไปแล้วกว่า 40 ภาษาทั่มวโลก

ข้อมูลหนังสือ

  • แมวน้อยอยากนิพพาน
  • แปลจากหนังสือ: The Cat Who Went to Heaven
  • ผู้เขียน: Elizabeth Coatsworth
  • ผู้แปล: วิลาวรรณ ฤดีศานต์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 80 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — กุมภาพันธ์ 2556
  • ISBN: 9789740210900