การทำงานย่อมขจัดสิ่งเลวร้ายสามประการให้พ้นจากตัวเรานั่นคือ ความเบื่อหน่าย ความชั่ว และความขัดสน ปรัชญนิยายเรื่องก็องดิดนี้ วอลแตร์เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1758 เพื่อตอบคำถามเรื่องความเป็นไปในโลกนี้ เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกัน เขาควรจะยังไว้วางใจในระบบความเชื่อที่มีอยู่ ควรจะเชื่อถือในสถาบันต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบหลักของสังคมของเขาต่อไปหรือไม่ เขาควรจะเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ และหวังจะรังสรรค์ผืนแผ่นดินและสังคมขึ้นใหม่หรือไม่ วอลแตร์เป็นนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 18 เขามีชื่อเสียงตั้งแต่อายุ 24 ปีด้วยบทละครเรื่องอีดิปุส เขาเป็นทั้งกวี นักเขียนปรัชญนิยาย นักประวัติศาสตร์ นักเขียนบทละคร นักเขียนบทความ เชิงปรัชญา เป็นนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ ปรัชญนิยายเรื่องนี้แม้จะเขียนขึ้นมานานแล้ว ทว่าเนื้อหาแนวคิด กลวิธีการดำเนินเรื่องยังคงความตื่นเต้นเร้าใจชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อมูลหนังสือ