หนังสือเล่มนี้คือหนังสือวิทยาศาสตร์ทางเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ โดยประกอบไปด้วยโมเลกุลทางเคมีที่มีผลต่ออารยธรรมมนุษย์ โครงสร้างเคมีมีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะแม้แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงได้ ตัวอย่างเช่น กระดุมดีบุกที่ใช้ยึดทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เสื้อโค๊ตกันหนาวของเหล่าทหารไปถึงกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตของบรรดาทหารเดินเท้า เมื่ออุณหภุมิต่ำลงโลหะดีบุกมันวาวได้แปรสภาพและมีคุณภาพต่ำลง เหล่าทหารของนโปเลียนก็อ่อนแรงจากความหนาวเหน็บจนไม่อาจทำหน้าที่ทหารนักรบได้ จึงเป็นไปได้ว่า แค่โครงสร้างทางเคมีที่เปลี่ยนไปก็สามารถทำให้กองทัพพ่ายแพ้ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงโลหะเช่นดีบุกเท่านั้นที่มีบทบาทสร้างประวัติศาสตร์ เพราะธาตุและสารประกอบที่พบในปัจจุบันมีจำนวนนานานับไม่ถ้วน ในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วย 17 บท ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ 17 โมเลกุลสำคัญในเรื่อง วิศวกรรม การแพทย์ กฏหมาย อาหาร และเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ โมเลกุลจิ๋วนั้นสามารถนำมาสู่การการเปลี่ยนแปลงที่พลิกประวัติศาสตร์โลกได้เลยทีเดียว

ข้อมูลหนังสือ

  • โมเลกุล เปลี่ยนประวัติศาสตร์ กระดุม นโปเลียน เปลี่ยนโลก
  • แปลจากหนังสือ: Napoleon's Buttons : 17 Molecules That Changed History
  • ผู้เขียน: Penny Le Couteur, Jay Burreson
  • ผู้แปล: ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9789740210603