คัดสรรจากเนื้อหาของรายการฮอตฮิตบนโลกออนไลน์และเคเบิ้ลทีวี “คิดเล่นเห็นต่างกับคำ ผกา” ทาง Voice TV กลายมาเป็นหนังสือที่รวมคมความคิดสไตล์เฟมินิสต์ฝีปากกล้าที่ดุร้อน ชำแหละทุกคำถาม ชัดเจนทุกคำตอบ กับทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมถึงต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในความสนใจของผู้คน และหลายคนอาจมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคม การเมือง เซ็กซ์ และเพศอันหลากหลายที่อยู่รอบตัวเรา อาทิ สลิ่ม, สัญชาติและความมั่นคงของชาติ, ยืนตรงเคารพธงชาติเพื่ออะไร, พื้นที่ของจอมพล ป. ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย, ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ, มหาวิทยาลัยไม่ใช่คำตอบ, กะหรี่ยาตรา, จากลัดดาถึงเรยา และชั่วฟ้าดินสลาย เป็นต้น นับจากรายการ “คิดเล่นเห็นต่างกับคำ ผกา” เริ่มออกอากาศทาง “วอยซ์ทีวี” (เคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เน็ต) เมื่อประมาณต้นปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 2 ปีที่ได้ทำหน้าที่ส่งต่อทุกเรื่องราวซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คน รวมถึงเรื่องราวที่ผู้คนในสังคมไทยอาจมองข้าม พื้นที่ของ “คิดเล่นเห็นต่างฯ” ได้กลายเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสังคมออนไลน์ที่คึกคักยิ่ง มีทั้งเห็นด้วย เห็นต่าง กระทั่งต่อต้าน เพราะหลายประเด็นที่นำเสนอออกไปนั้นได้ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดถล่มแนวความคิดกระแสหลักของสังคมอย่างหนักหน่วง แต่ที่สำคัญคือได้เปิดประเด็น สะกิดให้สังคมหันกลับมามอง ขบคิด ตั้งคำถาม และชวนให้ คิด เล่น เห็น ต่าง แลกเปลี่ยนกันในวงกว้าง หลายๆ ประเด็นได้กลายมาเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้คนในสังคม อีกทั้งกระตุ้นให้คนที่เคยนิ่งเฉยต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ของสังคมเริ่มอยากแสดงความคิดเห็น เกิดความกระตือรือร้นในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลมากขึ้น และก้าวเข้ามาสู่เวทีวิพากษ์วิจารณ์ในที่สุด

ข้อมูลหนังสือ