นับเนื่องมาเกือบศตวรรษที่สังคมพื้นถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำภาคกลางเปลี่ยนผ่านไปในแต่ละยุคสมัย กระนั้นเอกลักษณ์ของลุ่มแม่น้ำภาคกลางก็หาได้ราบเรียบเหมือนกับภูมิภาคไม่ หากแต่มีสีสันและวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งทั้งเมื่อสืบย้อนไปถึงต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ย่อมพบหลักฐานจากมหากวีที่ร่ายคำโคลงถ่ายทอดบรรยากาศในยุคนั้นมาให้เราได้สัมผัส


“ศักดิชัย บำรุงพงศ์” หรือที่นักอ่านรู้จักในชื่อ “เสนีย์ เสาวพงศ์” จึงใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับลุ่มน้ำภาคกลางลงในคอลัมน์ “เงาคน – บนเวลา และปฏิมาการ” ก่อนจะรวบรวมเป็นหนังสือในชื่อเดียวกันเล่มนี้


เนื้อเรื่องทั้งหมด เล่าถึงบรรยากาศแถบถิ่นสมุทรปราการที่ยังเป็นท้องไร่ท้องนาในช่วงที่ “ศักดิชัย” ยังอยู่ในวัยเด็ก พรรณนาการดำรงชีวิตของชาวบ้าน การใช้ชีวิตตามลำน้ำด้วยลำเรือในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในยุคปัจจุบันไม่อาจเห็นภาพเช่นนั้นได้อีกต่อไป


นับเป็นข้อเขียนชิ้นล่าสุดของ “ศักดิชัย บำรุงพงศ์” ผู้เป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนอาวุโสคนสำคัญของยุคสมัย

ข้อมูลหนังสือ