ในโลกแห่งความเป็นจริง เราคงไม่สามารถใช้ความรู้สึกตัดสินใจทุกเรื่อง หรือใช้ "เหตุผล" กับทุกสิ่ง บางเรื่องก็ต้องใช้ "เหตุผล" และบางเรื่องก็ต้องใช้ความรู้สึก แค่เรามักจะใช้ตรรกะ "เหตุผล" ในการตัดสินใจ จนบางครั้งละเลยความรู้สึกของตัวเรา ลืมความปรารถนาหรือความต้องการที่แท้จริงของเรา ทั้งที่ความรู้สึกเป็นเหตุผลที่มีพลังอย่างยิ่ง

ถ้า "สมอง" มี "รอยหยัก" ที่แสดงถึงความฉลาดและ "เหตุผล" หัวใจก็มีรอยยิ้มที่แสดงถึงความสุข การตัดสินใจด้วยสมองที่ไม่ลืมความรู้สึกของหัวใจ เราจะได้ความสำเร็จที่เปี่ยมด้วยความสุข

ข้อมูลหนังสือ

  • ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มกราคม 2557
  • ISBN: 9789740210160