“ต่อไปนี้จะได้แถลงประวัติ, ตามที่เก็บข้อความจากสมุดจดหมายเหตุรายวัน, และประกอบคำอธิบายและข้อความที่ฉันยังจำได้ แต่มิได้มีจดในจดหมายเหตุรายวันนั้นอีกด้วย, เพื่อเธอจะได้เข้าใจเรื่องแจ่มแจ้งขึ้น.” (ราม วชิราวุธ)

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ เล่ม ๑ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิธีบรมราชาภิเษก, ถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๕ ,คดีพญาระกา เป็นต้นข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
  • ผู้เขียน: ราม วชิราวุธ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 383 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 7 — พฤศจิกายน 2559
  • ISBN: 9789740210054