เมื่อประชาชนเริ่มสำนึกได้ว่า “การเมือง” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนก็คงพอจะทราบว่า “อำนาจรัฐ” ก็ควรเป็นอำนาจอธิปไตยที่ปวงชนมอบให้ หากแต่หารู้ไม่ว่า อำนาจรัฐที่ได้มาในขณะนี้มิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ประการใด เพราะยังมี “อำนาจ” อีกหลายกลุ่มที่เยื้อแย่งแข่งขัน มิให้อำนาจของประชาชนเจิดจรัสอย่างแท้จริง “นิธิ เอียวศรีวงศ์” นักคิดฝีปาก(กา)กล้าแห่งค่าย “มติชน” คอลัมนิตส์ที่ขีดเขียนอยู่ใน มติชนรายวัน และ มติชนสุดสัปดาห์ จึงถือฤกษ์ในยามที่อำนาจของประชาชนยังถูกจำกัด ไร้อิสรภาพแห่งอธิปไตย ก่อนจะนำมารวมอยู่ในหนังสือ “พิพากษ์ศาล” เล่มนี้ โดยสิ่งที่ “นิธิ” ฟันธงลงไปนั้น คือการมองว่า “อำมาตย์” อยู่เบื้องหลังการเริ่มใช้กฎหมายเพื่อ “เล่นงาน” ฝ่ายประชาชน หนังสือเล่มนี้จึงมีอยู่ ๔ ประเด็นใหญ่ๆ ที่กล่าวถึงปฏิกิริยาเหล่านั้น ได้แก่ 1.อำนาจที่มาจาก “ศาล” ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆ กำลังทำอะไรอยู่ 2.“ร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง” ที่ถูกขับเคลื่อนอยู่ในรัฐสภาเวลานี้ จะสามารถเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน 3.กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ “มาตรา ๑๑๒” กำลังใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานฝ่ายตรงข้าม 4.วิกฤตการเมืองในปัจจุบัน ที่หนุนเนื่องให้อำนาจนอกระบบแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลักประเด็นดังกล่าวในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่ “นิธิ เอียวศรีวงศ์” ผลักดันให้ประชนชนได้ “ตื่นรู้” ไปพร้อมกับสถานการณ์บ้านเมืองที่อาจเข้าขั้นรุนแรงได้ทุกขณะ

ข้อมูลหนังสือ

  • พิพากษ์ศาล
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2556
  • ISBN: 9789740209973