ถ้าไม่มีใครสงสัยและตั้งคำถามโลกก็ยังคง "แบน" มิได้ "กลม" เหมือนวันนี้ เมื่อ "คำถาม" ทำให้ "โลกกลม" ได้ "คำถาม" ก็ทำให้โลกใบนี้มี "ความสุข" ได้เช่นกัน อยู่ที่ว่าเราตั้งคำถามกับชีวิตอย่างไร???

ถามเรื่อง "ความร่ำรวย" เราก็จะหาคำตอบเรื่องความรวย ถามเรื่อง "ความสุข" เราก็จะค้นคำตอบเรื่องความสุข "คำถาม" จึงเป็นการบอก "ทิศ" ส่วน "คำตอบ" เป็นเพียงการบอก "ทาง" ถ้า "ทิศ" ผิด "ทาง" ก็ไม่มีวันถูกต้อง

ข้อมูลหนังสือ

  • คำถามสำคัญกว่าคำตอบ
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 10 — เมษายน 2557
  • ISBN: 9789740209935